Referencje

Projekt i budowa pojemników spełniają wymogi przepisów ADR; pojemniki posiadają certyfikat wydany przez organ zewnętrz- ny. Są one dostarczane wraz z dokumentacją dotyczącą spełnienia wymagań Konwencji ADR i Dyrektywy Rady 1999/36/WE w sprawie przewoźnych urządzeń ciśnieniowych (TPED). W przypadku gazu ziemnego oraz biogazu można stosować różne zbiorniki ciśnieniowe, w przedziale 200–300 bar. Dostępne są cztery konfiguracje pojemników – dwie na 20 stóp i dwie na 40 stóp. Przyczepy i mocowanie zgodne z normą ISO. Gama naszych produktów obejmuje również hakowe pojemniki ładunkowe do szybkiego załadunku i rozładunku, które również posiadają homologację spełniania norm Konwencji ADR i Dyrektywy TPED.

пагз метанmegc containerscng container